Realizácia

Zasadacie miestnosti

Satelitná televízia

Domáce kino LED LCD TV

Inteligentné domácnosti

Prenájom audiovizuálnej techniky


Kontakt

Jozef Putirka

E-mail
office@medianetworks.sk

Telefón
0905 915 541

IČO
46425012

IČ DPH
SK2023375244


Kontakt

Medianetworks s.r.o
Hálova 16
851 01 Bratislava

Email:
info@medianetworks.sk

Telefón:
0905 915 541

IČO:
46425012

IČ DPH:
SK2023375244

Bankové spojenie:
Fio banka, pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:
................